top of page

BYGGBLOCK 115 Slim

Kalksandstensprodukter framställs av kalk och kvarssand och härdas i ånga vid högt tryck. Byggmaterialet är uppskattat bland byggare för sin väder- och brandbeständighet, ljuddämpningsförmåga och höga hållbarhet.

Kalksandstensblock är avsedda för murning av bärande väggar och skiljeväggar. Tryckhållfastheten på M20 möjliggör att mura väggar beräknade för större laster. Blocket i tungt material uppfyller förhöjda kvalitetskrav: det är ljuddämpande, brandbeständigt, värmeisolerande och frostbeständigt.


Ekonomi är ännu en fördel – ett högkvalitativt resultat med lägre kostnader. Blockets sidor är profilerade med s k not och fjäder vilket möjliggör murning utan att fylla vertikalfogarna. Denna väl genomtänkta konstruktion minskar betydligt kostnaderna: på murbruk, transport och arbetstid vid murning!

Silicate block 120 Slim.jpg

Hållbart murverk

Väggar av block med tryckhållfasthet på 20MPa möjliggör att hänga upp tunga föremål (varmvattenberedare, TV-system osv).

Hög ljuddämpning

kalksandstensblock 240 har ljuddämpningsindex på 55dB – utmärkt för skiljeväggar i flerbostadshus och byggnader där en tyst miljö är viktig.

Kalksandstensblock 180 har ljuddämpningsindex för luftljud på 52dB även denna är lämplig för att få en tyst och behaglig ljudnivå.

Energisparande murverk

U-värdet för ett värmeisolerat murverk är 0,13-0,17 W/m²K.

OBS! Byggnader med kalkstensfodring kräver oftast ingen kylning

med luftkonditionering sommartid.


Snabb och bekväm murning av block

En särskild gripklo kan användas för att bekvämt placera blocken precis i linje.

Bekväm kabeldragning i väggen

Håligheterna i blocket möjliggör att dra kablar inne i murverket.

Ekonomisk

Not och fjäder möjliggör att mura utan att fylla vertikalfogarna. Murverket behöver ingen ihopkoppling med hjälp av armering eller invändig putsning – det räcker med spackling och målning.

Mått (bredd, längd, höjd)

115 mm, 248 mm, 248 mm

TEKNISK DATA

Måttoleranser

T3

Tryckhållfasthet (i genomsnitt) på bruttoyta

≥ 20 N/mm2

Normaliserad tryckhållfasthet

≥ 20 N/mm2

Reaktion vid brandpåverkan

A 1

Vattenabsorption

< 15 % (vikt%)

Ångdiffusionskoefficient (tabellvärde)

5/10

Torrdensitet brutto

1800 - 2000 kg/m3

Ekvivalent värmekonduktivitet

1,10 W/mK

Brandteknisk klass

REI90

Frostbeständighet

F2

Vikt

11 kg

Ljuddämpningsförmåga R'w

48 dB

bottom of page