top of page

Ecoterm + blocket med många faciliteter
Villa byggarnas favorit block (Bauroc)

Bauroc är er perfekta leverantör av lättbetong om ni önskar enkla och hållbara lösningar. Som ni kan se här bredvid så kan Bauroc leverera samtliga produkter för att kunna få en fantastisk stomme. Om vi börjar med nummer         som är det populära ytterväggsblocket Ecoterm + med ett U-värde som ligger mellan 0,20-0,15 beroende på blockets tjocklek.          Bärande innerväggar i ett flertal olika tjocklekar och densiteter exempel Classic och Hard.          Blocket (element) som har en annan dimension än de vanliga byggblocken. Storleken 600x400 gör att det går lite fortare att bygga innerväggar med detta block.          Mellanbjälklaget som finns ända upp till 6m skapar en bra och tyst grund att bygga nästa våningsplan på.           Fönster och dörrbalkar som är anpassade efter byggblockens tjocklek för att underlätta arbetet ute på byggplatsen.          Trappelement som gör att du enkelt kan bygga trappor med rätt steghöjd  normalt 175mm.          Takbjälklag som gör att huset blir en brandcell vilket innebär väldigt hög säkerhet mot eventuell brand.            Maskblocket som kompletterar bjälklagen med att skapa en jämn fasad utan att behöva såga till andra block. Blocket som sparar tid till er byggare.

Det finns fler typer av block som inte är upptagna här men som eventuellt kan vara användbara i just ert projekt.

1
2
3
4
5
6
7
8
Produkter bauroc.jpg
8
bottom of page