top of page
Bauroc logo2.png

Bauroc lättbetong - materialegenskaper

Väder-300x300.jpg

Väderbeständig

Bauroc ECOTERM+ yttervägg verkar balanserande för temperatursvängningar utomhus, under en kall vinternatt är det skönt och varmt i huset och under en het sommardag är det behagligt svalt.

brandsäkerhet.jpg

Brandsäker

Bauroc brinner inte och tål mycket bra påverkan av hög temperatur i flera timmar. bauroc lättbetong tillhör brandsäkerhetsklass A1.

veekindel.png

Vattentålighet

Bauroc är inte rädd för vatten. Även ett genomblött block behåller både belastningsförmåga och form, det är bara färgen som blir grå. Efter torkning, kommer den vita färgen tillbaka. Vattenabsorbans i bauroc lättbetong är lägre än till exempel ett lättklinkerblock.

niiskust_tasandav.png

Fuktutjämning

Bauroc´s material har samma positiva förmåga som lera. Båda materialen binder luftfuktigheten och därför har bauroc en fin fuktreglering.

helipidev-1.jpg

Vattentålighet

Slutna porer på 0,5-2,0 mm som finns i bauroc material ger mycket bra ljudisolering.

Lätt_att_bearbeta.jpg

Lätt bearbetad

Bauroc är lättare att bearbeta än trä.

Naturvänlig.jpg

Naturvänlig

Bauroc är ett ekologiskt och allergifritt byggmaterial som inte innehåller eller utsöndrar några skadliga ämnen. Yttervägg av bauroc ECOTERM+ som ”andas” och ackumulerar värme skapar hälsosamt och trevligt inomhusklimat i huset, som kan jämföras med timmerhusens.

Lätt_men_stark.jpg

Lätt men stark

Lättbetong är det lättaste stenmaterialet som används vid byggen, samtidigt som den är tillräckligt stark för att användas vid för bärande väggar i flervåningshus. bauroc lättbetong produkters värden för förhållandet mellan volymvikt och tryckhållfasthet representerar den absoluta toppnivån i branschen.

energibesparande.jpg

Energibesparande

Med ECOTERM+ 500 och 375 block, kan du bygga enskikts värmebeständiga ytterväggar utan ytterligare värmeisolering som uppfyller de stränga kraven på energieffektivitet. Termisk och energibesparande lufttätt yttervägg med tusentals små luftporer i lättbetongen, hjälper till att spara värmekostnader.

bottom of page