Bauroc lättbetong - materialegenskaper

Väderbeständig

Bauroc ECOTERM+ yttervägg verkar balanserande för temperatursvängningar utomhus, under en kall vinternatt är det skönt och varmt i huset och under en het sommardag är det behagligt svalt.

Brandsäker

Bauroc brinner inte och tål mycket bra påverkan av hög temperatur i flera timmar. bauroc lättbetong tillhör brandsäkerhetsklass A1.

Vattentålighet

Bauroc är inte rädd för vatten. Även ett genomblött block behåller både belastningsförmåga och form, det är bara färgen som blir grå. Efter torkning, kommer den vita färgen tillbaka. Vattenabsorbans i bauroc lättbetong är lägre än till exempel ett lättklinkerblock.

Fuktutjämning

Bauroc´s material har samma positiva förmåga som lera. Båda materialen binder luftfuktigheten och därför har bauroc en fin fuktreglering.

Vattentålighet

Slutna porer på 0,5-2,0 mm som finns i bauroc material ger mycket bra ljudisolering.

Lätt bearbetad

Bauroc är lättare att bearbeta än trä.

Naturvänlig

Bauroc är ett ekologiskt och allergifritt byggmaterial som inte innehåller eller utsöndrar några skadliga ämnen. Yttervägg av bauroc ECOTERM+ som ”andas” och ackumulerar värme skapar hälsosamt och trevligt inomhusklimat i huset, som kan jämföras med timmerhusens.

Lätt men stark

Lättbetong är det lättaste stenmaterialet som används vid byggen, samtidigt som den är tillräckligt stark för att användas vid för bärande väggar i flervåningshus. bauroc lättbetong produkters värden för förhållandet mellan volymvikt och tryckhållfasthet representerar den absoluta toppnivån i branschen.

Energibesparande

Med ECOTERM+ 500 och 375 block, kan du bygga enskikts värmebeständiga ytterväggar utan ytterligare värmeisolering som uppfyller de stränga kraven på energieffektivitet. Termisk och energibesparande lufttätt yttervägg med tusentals små luftporer i lättbetongen, hjälper till att spara värmekostnader.

© Copyright 2020. Alla rättigheter reserverade.

Vi använder cookies för att tillhandahålla de tjänster och funktioner som erbjuds på vår hemsida, och för att ge våra användare en bra upplevelse. LÄS MER