top of page

Liggande väggelement för industri/skolor/kommersiella byggnader

Bauroc har ett stort spectra av produkter för den kommersiella sidan. De liggande väggelementen samt infästningar går att se i galleriet. Det finns många olika typer av infästningar beroende på vilken typ av stomme det skall fästas på. Byggsmart kan även leverera lister för ändamålet. Vår tekniska kunskap när det gäller industrisidan är både bred och lång. Gemensamt finns det mer än 100 års erfarenhet som vi gladeligen delar med oss utav. 

Ansvarig för industrisidan är Anders Hörberg som är en guru inom industrifastigheter. Anders har inte bara kunskap om produkterna utan han är utbildad ingenjör och har mångårig erfarenhet av branschen. Det är inte bara till lager och kontorslokaler som vi har produkter utan fler och fler börjar också upptäcka fördelarna med att använda lättbetongväggar i flervåningshus.  

Nils Ols Alpha Malmoe 1.jpg

Bauroc har sin stora produktionsanläggning i Estland ca 10 mil utanför Tallinn. Från den anläggningen levereras samtliga produkter,  detta gör att bauroc har väldigt hög leveranssäkerhet.  Under högsäsong så går det ut ca 50 bilar om dagen. Oftast levereras det flera bilar efter varandra till respektive byggarbetsplats detta ställer inte bara stora krav på bauroc som leverantör utan även på de som skall lasta av  pallarna från bilarna. Det är kalkylerat att det tar 45-60 min att lasta av 33 pallar från en långtradare. Leveranserna sker alltid med trailerbilar och de levereras (LOK) Lastat Olossat Köparen.

Detta betyder att varje kund måste själv se till så att det finns en truck eller hjullastare på plats när leveransen kommer.

bottom of page